Producers 8.2: Kim Soo Hyun chê IU giả tạo, bỏ rơi cô dưới mưa

PD Baek được nhiệm vụ phỏng vấn Cindy

Điều này đã được mật báo trước

Cả 2 nữ ngôi sao tỏ vẻ rất thân

Nhưng thực ra ghét nhau cực kì

Và phần phỏng vấn bị Seung Chan ...

... chê giả tạo khiến Cindy buồn

Ở đoạn kết, không biết Seung Chan sẽ chọn đi xem phim với Ye Jin

... hay là đến đón Cindy trốn nhà

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections