من هو افضل مغني ...مطرب من بين؟؟

من هو افضل مغني ممثل من بين كل من \جانغ كون سوك ولي سونغ كي؟ تفاعلكم يا عرب هع

with joong ki oppa .. :))
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections