[Hình Ảnh Trực Tiếp] Love Rain Tập 13 - Phần 1

Seo Joon và Hana cùng đi vào khách sạn (hử?). Mẹ của Seo Joon muốn biết về bạn gái của Seo Joon nhưng bạn bè Seo Joon giả vờ bảo ko có hình. Phần 1 http://www.vingle.net/posts/8997 Phần 2 http://www.vingle.net/posts/8999 Phần 3 http://www.vingle.net/posts/9000 Phần 4 http://www.vingle.net/posts/9002 Phần 5 http://www.vingle.net/posts/9003 Phần 6 http://www.vingle.net/posts/9004 Phần 7 http://www.vingle.net/posts/9005 Phần 8 http://www.vingle.net/posts/9006 Phần 9 http://www.vingle.net/posts/9007 Tập 14 Preview http://www.vingle.net/posts/9008

Expat living in Seoul. Love spicy food and Korean drama. Sống và làm việc theo pháp mình :>
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections