Đi phượt chung

Yêu nhau được 3 năm rồi...

Giờ mình vẫn nhớ lần đầu 2 đứa đi phượt chung..

Lúc đấy mới biết nhau được 3 4 tuần gì đấy, mà cũng máu me đi phượt nên cũng nhận lời ông í. Xong thành ra bị ông í dụ luôn từ chuyến đi đấy :-p

Giờ nhớ lại thì lần đi phượt đấy đúng là kỉ niệm đẹp trong đời mình. Đưa mình và ông già í đến dc với nhau :D

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections