Hùng Thuận rút lui, Xuân Bắc tham gia "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Bố con Anh Tuấn, Hùng Thuận sẽ rời cuộc chơi

Theo Hùng Thuận, anh rời khỏi chương trình vì thấy không phù hợp và muốn có thêm thời gian cho con trai đi học.

Một số hình ảnh tham gia chương trình của bố con Hùng Thuận

Bố con Anh Tuấn MTV

Có những dòng sông..mang tên là tuổi trẻ
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections