Thánh nhân: 1 hơi coca 2 lít không ợ

Bắt đầu với coca 2 lít

Một hơi có vẻ là thử thách khó

Nửa chai đã có thể làm đầy bụng rồi

vậy mà Matt còn tạo ga, thật can đảm

Uống hết những giọt cuối

Và cuối cùng cũng .... ợ

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections