Zombie kid

Những đứa trẻ với khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn này có thể là con cái bạn sau khi xem TV hàng giờ liền. TV và các thiết bị điện tử có thể khiến chúng im lặng và cho bạn thời gian yên tĩnh làm việc nhưng cũng sẽ khiến con bạn mất đi tuổi thơ và ảnh hưởng nặng nề đến quá trình phát triển của chúng.

Bộ ảnh được thực hiện ở Brooklyn trên những trẻ em được lựa chọn ngẫu nhiên trong khoảng 3 đến 4 tuổi.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections