Thanh niên duyên nhất Hà Nội :))...Qua đây chúng ta có thể thấy được sự chai lì và thô ráp của 1 FA lâu năm =))

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections