Máy in khổ lớn dùng trong những ngành công nghiệp phổ biến nào?

Những máy in khổ lớn được dùng khá nhiều trong thời đại ngày hôm nay với rất nhiều lĩnh vực. Một số lĩnh vực sử dụng hàng đầu liên quan đến kiến trúc, khi phải in các bản vẽ lớn, hay trong in bản đồ, quy hoạch, banner, biển quảng cáo, pano áp phích, ....

Máy in khổ lớn

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections