Những nữ thần Kpop sexy nhất

Dispatch đã chọn lựa ra những thần tượng gợi cảm trong trang phục và cả những điệu nhảy trên sân khấu.

Vũ đạo của các nữ thần ngày càng hở hang và khiêu khích hơn.

“Danger: sexy” (Hyuna)

“I am the best these days” (Yura)

“My appeal is sexiness” (Sojin)

“Success in solo album” (Minah)

“Full throttle dancing” (Hani)

“This is sexy” (Jung Hwa)

“Legs apart dance is my specialty” (Hyosung)

“Over flowing healthiness” (Hyorin)

“Being sexy under the light” (Jiyeon)

“New girl group” (Yuji)

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download